Ποιότητα

Υψηλές διακρίσεις

Η TOPMEAT διακρίνεται από την άριστη ποιότητα των παραγόμενων πρϊόντων κρέατος που προσφέρει στους συνεργάτες της καθώς επίσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της που ικανοποιεί στο μέγιστο της ανάγκες των πελατών της. Πρωταρχικός στόχος της εταρείας ειναι η συνεχής βελτίωση, η παροχή σταθερά υψηλής ποιότητας  προϊόντων, η εκπαίδευση του προσωπικού και η άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της.

Προσωπικό

Η TOPMEAT απασχολεί έμπειρο προσωπικό που εξειδικεύεται στην επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος, προσφέροντας έτσι σταθερά άριστης ποιότητας προϊόντα κρέατος στους πελάτες της.

Image
Επεξεργασία
Η εταιρεία TOPMEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε εξειδικεύεται στην επεξεργασία νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος τα οποία παρέχει σε πελάτες της. Κατά την παραγωγική διαδικασία που αφορά στον τεμαχισμό, στην αποστέωση, στη τυποποίηση, και στη συσκευασία τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Πιστοποιήσεις
Η εταιρεία εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) και σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας κατά ISO 22000, διενεργώντας παράλληλα καθημερινούς έλεγχους κατά την διαδικασία της παραγωγής, της επεξεργασίας, της τυποποίησης, της αποθήκευσης και διανομής που την διασφαλίζουν να διαθέτει ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα στους πελάτες της αλλά και στους καταναλωτές.
Διακίνηση
Εφαρμόζουμε πιστά όλες τις απαιτούμενες ενέργειες κατά τη διαδικασία παραλαβής, αλλά και αποστολής των προϊόντων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται με ασφαλή τρόπο η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Η διακίνηση των προϊόντων πραγματοποιείται με στόλο οχημάτων που απαρτίζεται από ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία της εταιρείας προσφέροντας έτσι σε πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Image
Image
Image