Καλαμάκια

Καλαμάκι Χοιρινό

 • Καλαμάκι Χοιρινό Χειροποίητο Special (80-120gr)
 • Καλαμάκι Χοιρινό Χειροποίητο Deluxe (80-120gr)
 • Καλαμάκι Χοιρινό Χειροποίητο Top (80-120gr)
 • Καλαμάκι Χοιρινό Χειροποίητο Αμαρινάριστο (80-120gr)
 • Καλαμάκι Χοιρινό Μηχανής - Ζάρι, Πλακέ, Μπριζολοκάλαμο (80-120gr)
 • Καλαμάκι Χοιρινό Μηχανής-Πλακέ (80-120gr)
 • Καλαμάκι Χοιρινό Μηχανής-Μπριζολοκάλαμο (80-120gr)

Καλαμάκι Κοτόπουλο

 • Καλαμάκι Κοτόπουλο Στήθος Χειροποίητο Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο (80-120gr)
 • Καλαμάκι Κοτόπουλο Μπούτι Χειροποίητο Μαριναρισμένο/Αμαρινάριστο (80-120gr)
 • Καλαμάκι Κοτόπουλο Στήθος Μηχανής - Ζάρι, Πλακέ, Μπριζολοκάλαμο (80-120gr)
 • Καλαμάκι Κοτόπουλο Μπούτι Μηχανής - Ζάρι, Πλακέ, Μπριζολοκάλαμο (80-120gr)
 • Καλαμάκι Κοτομπεϊκον (80-120gr)

Κοντοσούβλια

 • Κοντοσούβλι Χοιρινό (250-450gr)
 • Κοντοσούβλι Κοτόπουλο (250-450gr)

Καλαμάκι Μοσχαρίσιο

Image
Image
Image